AZP- Medische specialisten vanaf woensdag in actie

874

Medische specialisten van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) hebben op de vrijdag gehouden ledenvergadering besloten om vanaf woensdag in actie te gaan. Zij zullen slechts spoedgevallen behandelen. Het Medisch Stafbestuur is reeds maanden in overleg met de AZP-directie om na te gaan hoe de grote achterstand van hun honoraria ingelopen kan worden.

De directie heeft hen meegedeeld dat zij niet meer in staat is dit te betalen, hetgeen heeft geleid tot de actie. De achterstand is opgelopen tot langer dan een jaar. De directie zegt dat er geen financiën beschikbaar zijn om de betalingen te doen. Dit betekent dat de achterstanden zullen toenemen. Medici hebben vanwege hun plichtsbesef geen ruchtbaarheid hieraan gegeven en ze hebben hun werk steeds normaal gedaan. Het is dus onafwendbaar om de directie van het AZP nu in gebreke te stellen inzake het niet nakomen van de afgesproken uitbetalingen.

Antoine Brahim, algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zegt dat het geen onwil is om het klinische honorarium van de medische specialisten te betalen. Het ziekenhuis heeft structurele problemen, waardoor niet alle rekeningen voldaan kunnen worden. Er wordt samen met de raad van commissarissen en de minister van Volksgezondheid gewerkt aan een oplossing.

De medici van het AZP betreuren dit ten zeerste. Zij zeggen dat er geen ander keus voor hen is gelaten dan op zo een manier de directie van het AZP te dwingen haar plichten na te komen.