Politieambtenaren beledigd door verhitte bestuurder

1382

Tijdens controle werkzaamheden op zondag 29 november van het Regio Bijstand Team (RBT) Oost is de 26-jarige Diego G. aangehouden. Diego heeft zich misdragen tegenover de politie tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden.

De politie was bezig met controle werkzaamheden waarbij alle voertuigen tot stoppen werden gedwongen middels het stopteken. Terwijl zij bezig waren de bescheiden van een autobus te controleren, stopte Diego met zijn personenauto achter de bus. Diego vond dat de politie andere werkzaamheden moet uitvoeren dan maar te kletsen op de weg. De chauffeur werd door de politieambtenaren aangemaand geduldig te wachten zodat zij hun werkzaamheden konden uitvoeren. Toen Diego aan de beurt was om zijn documenten te tonen, pakte hij een bundel papieren uit zijn voertuig en bood de politiemannen aan om zelf te zoeken naar de bescheiden van de auto.

Hij werd wederom gewezen op het feit dat hij alleen zijn autopapieren moest overleggen. Hij gaf geen gehoor daaraan en beledigde de politieambtenaren dat zij niks beters te doen hadden dan automobilisten het leven zuur te maken. Hij weigerde ook zijn naam door te geven.

Diego werd als verdachte aangemerkt en aangehouden omdat hij bleef weigeren om de autobescheiden en zijn rijbewijs te tonen. Diego verzette zich hevig tegen de politie. Hij werd in de boeien geslagen en overgebracht naar het politiebureau te Richelieu. De autobestuurder werd in de gelegenheid gesteld af te koelen alvorens hij werd voorgeleid.

Hij verklaarde bij zijn voorgeleiding aan de inspecteur dat hij zonder enige redenen boos was op de politieambtenaren. Hij toonde zijn autobescheiden aan de inspecteur en de autopapieren die bleken allemaal in orde te zijn. Ook beschikt hij over een geldig Surinaams rijbewijs.

Diego mocht na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie worden heengezonden.