Regering komt volk tegemoet met ondersteunende maatregelen

1059

In verband met de huidige financieel economische omstandigheden heeft president Desiré Delano Bouterse een pakket aan concreet ondersteunende maatregelen gepresenteerd aan het parlement. Deze maatregelen moeten de nood van de samenleving helpen verlichten.

Dit pakket is voorzien van Sociale zekerheid gevende en beschermende maatregelen, productie bevorderende maatregelen, inkomstenverhogende maatregelen en uitgaven beperkende maatregelen. Volgens hem moet er orde op zaken gesteld worden op de valutamarkt en de economie moet efficiënter gemaakt worden.

Er zullen ook maatregelen getroffen worden om personen met een geestelijke en lichamelijke beperking tegemoet te komen. Verder heeft president Bouterse aangekondigd dat de Naschoolse Opvang weer wordt opgepakt. Ook de allerarmsten zonder inkomen zullen financiële ondersteuning krijgen.