DNA wilt meer preventieve zorg ter verbetering van gezondheidzorg

796

De Nationale Assemblée (DNA) heeft afgelopen vrijdag een health seminar gehouden. Er is tijdens deze bijeenkomst gekeken naar het financieringsaspect van de gezondheidszorg en er is stilgestaan bij het belang van preventie binnen de zorg. Er is gesproken over de financiële en medische aspecten van niet overdraagbare aandoeningen (NCD’s) en van borstvoeding. Verder is er gesproken over de gehanteerde modellen binnen de Medische Zending en One Stop Shop om gezondheidszorg bereikbaar te maken voor een ieder.

DNA-voorzitter, Jennifer Geerlings-Simons, zegt dat preventie binnen opeenvolgende begrotingen steeds onder gefinancierd is geweest, terwijl het juist cruciaal is voor kostenbesparingen op lang termijn, niet slechts binnen de gezondheidssector maar in meerdere sectoren, uitgaande van de ‘Health In All policy’ benadering.

Zij benadrukte dat dit niet noodzakelijkerwijs heeft geleid tot goede en betaalbare zorg voor een ieder. Volgens Simons zijn de primary health care benadering van de Medische Zending en de werkwijze van de One Stop Shop, de modellen waarop de gezondheidszorg op lang termijn zal moeten worden ingericht, alhoewel ze naar een hoger niveau getild moeten worden. Uit de presentaties is duidelijk dat er veel geld wordt gestopt in curatieve zorg. Met deze sessie wil het parlement dat gezamenlijk wordt gewerkt om ondanks de ingekrompen begroting, prioriteiten te stellen die moeten leiden tot verbetering van de gezondheidszorg.

De vaste commissie Volksgezondheid heeft inbreng nodig van alle betrokkenen om bij hun presentaties tijdens de begrotingsbehandeling gerichter vragen te stellen over de gezondheidszorg.