Penitentiaire ambtenaren onderscheppen verboden spullen bij gevangenen

907

Tijdens een reguliere controle in een gevangenis, hebben de penitentiaire ambtenaren een kwart liter alcohol, vier smartphones en 133 drugsbolletjes in beslag genomen. De controle begon in drie celkamers waar er zeven gevangenen opgesloten zaten. Volgens de onderdirecteur van het ministerie van Justitie en Politie, Paulus Pinas, hebben de gedetineerden niet verteld hoe ze aan de verboden spullen zijn gekomen.

De smartphones hadden geen simkaart, waardoor er niet achterhaald kan worden waarnaartoe er gebeld is. Hij vertelt dat er geen dronkenschap is opgemerkt bij de gevangenen. Het is ook onbekend wanneer ze alcohol hebben gedronken en hoe ze het hebben gekregen in de gevangenis. Volgens de minister is er eerder alcohol in de gevangenis onderschept. Eens zijn er ook simkaarten bij de gevangenen aangetroffen.

Als een gevangene wordt betrapt met een simkaart probeert hij veelal deze in stukjes te bijten, zodat men geen informatie kan krijgen. De onderdirecteur zegt dat de reguliere controles in de gevangenissen zullen worden voortgezet om ze veilig te houden.