Instructies over Dyslexie en Dyscalcullie voor leerkrachten

1064
????????????????????????????????????

Op 27 november jongstleden heeft het Centrum voor Nascholing in Suriname (CENASU) in samenwerking met orthopedagoog en Gezondheidszorgpsycholoog, Mariska Hofwijk-Nijman, een lezing gehouden voor leerkrachten over leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie. Het ligt in de bedoeling om hen hulpmiddelen te bieden voor het herkennen van deze stoornissen en hoe te handelen en naar welke desbetreffende instanties leerlingen doorverwezen kunnen worden.

Volgens Daniela Rosario, directeur van CENASU, komen deze leerstoornissen vaak voor in het onderwijs. Na deze lezing zijn er ook trainingen in het vooruitzicht voor de leerkrachten. Dyslexie is een stoornis waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft met spelling en met lezen. Hofwijk-Nijman zei tijdens haar presentatie dat leerkrachten zich bij gevallen van dyslexie moeten focussen op wat goed gaat en repetities dubbel moeten controleren. Dit houdt in dat klassikale leesbeurten vermeden worden en het schoolbord moet niet te snel schoongeveegd worden.

Bij dyscalculie gaat het om een rekenstoornis, waarbij het kind het aanleren en het vlot en nauwkeurig ophalen en toepassen van reken- wiskundekennis problematisch is. Bij gevallen van dyscalculie dienen leerkrachten volgens de psycholoog vaker de instructies herhalen en het gebruik van eigen ‘ezelsbruggetjes’ te stimuleren. Zij dienen ook minder sommen te geven en momenten van zelfstandig werken moeten beperkt worden. Zij wijst erop dat kinderen met deze stoornissen niet altijd naar het Speciaal Onderwijs hoeven worden overgeplaatst. Het CENASU zal per kwartaal een lezing houden over de probleemgevallen die zich voordoen in het veld.

DSC_0504
DSC_0514