CARDI houdt stakeholders meeting in Coronie

1123
Foto:BIC Coronie

De Regionale Organisatie CARDI (Caribbean Agricultural Research and Development Institute ) o.l.v. Paul Compton , dhr Ramkhelawan, Berverly Chase en dhr. Wilson had op maandag 7 december een meeting gehouden in het district Coronie met stakeholders.

Deze meeting vond plaats in de multifunctionele zaal aan de Gusje Oststraat. CARDI ondersteunt het Nationale Stakeholder Platform. De ressortleider Mohamed Khodabaks van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is de vocal point van dit platform.

Het doel van CARDI is om bij te dragen aan de ontwikkeling van de landbouw door onderzoek en door het blootstellen van landbouwers en andere personen die betrokken zijn in de landbouw geschikte technologiën. Ook is het de bedoeling om de gebieden die geschikt zijn voor de kokosaanplant en de kokostelers en verwerkers in kaart te brengen om zodoende de kokos industrie te stimuleren, middels trainingen, workshop en uitzending van personen naar verschillende landen voor het opdoen van kennis.

Om het meerjarig project in goede banen te leiden, zal CARDI regelmatig Coronie bezoeken. Men heeft naar voren gebracht hoe gezond cocos is en dat er diverse verwerkingsmethodes zijn. Ook gaf men aan hoe belangrijk samenwerken is, waardoor de uitgaven minder worden en de inkomsten hoger worden. Een onderdeel van de meeting was een onderzoek van de cocostelers en verwerkers aangaande de opzet, de grootte, de structuren etc. van hun agrarisch bedrijf alsook het nagaan in hoeverre men doet aan intercropping (groenten, fruit, planten op de velden tussen de bomen en ook als er runderen, schapen etc. voorkomen op de cocosvelden)

Vermeldenswaard is dat de Regionale Organisatie Caribbean Farmers Network (CaFAN) ook deel uitmaakt van de Nationale Stakeholder Platform. CaFAN is gericht op versterking van de capaciteit van de landbouwers om hun te maken tot zelfstandige commerciële landbouwers. De Surinaamse coördinator van CaFAN is Reinier Taus en de chief coördinator van St. Vincent is Jethro Greene.

Eenn aspect van the way forward van deze meeting is dat CaFAN , CARDI en Public Private Partnership (PPP)op kort termijn een National Coconut Tread Show in Suriname zullen organiseren ter promotie van de Falue Chain.

Belangstellenden kunnen hun naam opgeven bij Young Ingrid op het
Burger Informatie Centrum te Friendship .
Tel .No: 235160/8883968

12342455_914420501946694_1462369448626760445_n
12341265_914420485280029_6592887739594232878_n