NH-minister bespreekt met ambassadeurs over kaderverbreding binnen het ministerie

698

Op donderdag 19 november jongstleden brachten de niet residerende ambassadeurs Dai Young Maeng, Pierre Giroux en Raffaele Trombetta van respectievelijk Zuid-Korea, Canada en Italië een beleefdheidsbezoek aan minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Op maandag 23 november kreeg de NH-minister ook bezoek van ambassadeur Ernst Noorman van Nederland.

Tijdens deze gesprekken stond centraal het aanhalen van de goede banden die ons land met deze bevriende naties heeft. Met de diplomaten heeft de bewindsman ondermeer de nadruk gelegd op het zoeken naar kennisverbreding via de scholing van het kader van het ministerie. De Zuid-Koreaanse ambassadeur stelde voor te kijken naar de mogelijkheden die de Hyundai Corporation te bieden heeft. Op het gebied van energieopwekking, waterkracht en raffinage heeft deze maatschappij projecten uitgevoerd in een aantal Zuid-Amerikaanse landen en zou in het geval van Suriname alvast een feasibility study kunnen uitvoeren.

Aan de Canadese diplomaat zei minister Dodson op te hoogte te zijn dat diens land erom bekend staat know how te hebben op het gebied van kwikvrije goudwinning. In Suriname is het proces gaande om de kleinschalige goudwinning te stimuleren deze vorm te hanteren. De ministers ziet graag dat de groep kleine porknokkers entrepeneurs worden. Op dit gebied is de nodige assistentie zeer welkom. In maart 2016 wordt in Toronto een meeting ten behoeve van de mijnbouwsector georganiseerd en minister Dodson is welkom zich tijdens deze bijeenkomst goed te laten informeren. Minister Dodson zei in gesprek met ambassadeur Trombetta onder de in druk te zijn van de kwaliteit van Italiaanse machines die door Surinaamse ondernemingen worden gebruikt. De kwaliteit is goed en zijn de onderhoudskosten ook nog aan de lage kant. Voorts liet de diplomaat weten dat er bedrijven zijn in zijn land die interesse hebben om zaken te doen in Suriname.

Minister Dodson liet alvast doorschemeren een overzicht te zullen geven van zaken waar er duidelijk interesse voor bestaat en zal hij met belanghebbenden uit de mijnbouwsector nagaan welke mogelijkheden er zijn. Ook met de Nederlandse ambassadeur is gesproken over de aanpak van de kleine mijnbouw. Het is de bedoeling dat deze sector zich verder ontwikkelt met het in acht nemen van het traditioneel gezag en milieu. De minister gaf verder aan, dat Suriname richting een mineralen instituut gaat. Aan ambassadeur Noorman is ook gevraagd welke mogelijkheden er zijn om kaders verder te versterken. Met betrekking tot het waterbeleid is NH drukdoende de waterbronnen aan de kust te beschermen. Er zal sprake zijn van een duidelijk waterbeheer, waterwinning en export daarvan conform de richtlijnen van de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO).

12345672_757243724377350_627841631189792454_n