Lozingen Slabrikiproject worden opgeschoond

714

In het district Coronie is er op dinsdag 8 december 2015 gestart met het opschonen van de lozingen in het Slabrikiproject onder leiding van Leroy Doorson, afdelingshoofd van Sluizen en Gemalen in samenwerking met het commissariaat. Het is al een geruime tijd dat de burgers hun beklag deden omtrent de wateroverlast en de stank in het project.

Sommige duikers zijn niet goed geplaatst, waardoor het gehele ontwateringssysteem is ontregeld. Hierdoor stroomt het water niet en dat leidt tot een stankoverlast. Nu zal dit tot het verleden behoren, omdat alle lozingen worden schoongemaakt en uitgediept. Het ligt in de bedoeling om de lozingen een vrije doorstroming te geven naar zee.

Er zijn ook duikers verwijdert op het project, omdat die niet goed waren geplaatst door de eigenaren gaf de heer Doorson aan. Hij gaf te kennen dat de eigenaren op de hoogte waren gesteld en daarnaast ook een aanmaning hebben ontvangen. Hij doet een beroep op de gemeenschap van Coronie om geen duikers zomaar te plaatsen, maar dit moet geschieden onder toezicht van de afdeling Sluizen en Gemalen. Hij hoopt komend week de werkzaamheden af te ronden. De burgervader Aroenkoemar Ramdhani is tevreden met de werkzaamheden die tot nu toe zijn uitgevoerd.

11225439_915143201874424_3794746371698344785_n