Politie: Hooghart voor alsnog geen verdachte

691

In Dagblad Suriname van vrijdag 11 december is een artikel met als titel “Politie zoekt Ronald Hooghart” opgenomen. De politie heeft een zaak in onderzoek waarbij op het politiebureau Lelydorp aangifte is gedaan van vernieling van een monumentaal gebouw. Tijdens de aangifte is door de aangever de naam van meneer Hooghart genoemd als te zijn de opdrachtgever.

Volgens het bericht in boven genoemd blad heeft meneer Hooghart een oproep van de politie gehad met betrekking tot de aangifte, echter heeft hij nog geen gevolg gegeven hieraan.

De politie heeft de persoon van Ronald Hooghart tot op heden vrijdag 11 december niet als verdachte aangemerkt in de zaak. Ook is hij nog niet uitgenodigd naar het politiebureau voor verhoor. Het onderzoek zal uitwijzen wie als verdachte in deze zaak zal worden aangemerkt waarna de politie zal overgaan tot de opsporing van de verdachte.

De zaak is door politie van Lelydorp overgedragen aan de recherche van regio Midden voor verdere onderzoek.