198 nieuwe Surinamers rijker

1285

Op donderdag 10 december hebben 198 personen in het Lallarookhgebouw hun certificaat van Surinamerschap en het daarbij horende Staatsblad, de identiteitskaart en het registratiebewijs ontvangen. Voor de 3e keer heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een plechtige ceremonie gehouden om de groep nieuwe Surinamers te verwelkomen. De eerste aanzet werd in 2013 gegeven.

Volgens John Saharie, directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, is het Surinamerschap veel meer dan het hebben van een Surinaamse paspoort en identiteitsbewijs. “We gaan ervan uit dat u van het land houdt en hier wilt blijven. Het Surinamerschap betekent ook dat u uw stem kunt uitbrengen en zich kandidaat mag stellen en dus gekozen kan worden.”

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken en zijn collega Jennifer van Dijk-Silos waren vanwege de parlementsvergadering verhinderd en werden vertegenwoordigd door hun directieleden. Voor directeur Putri Dewi Amatsoemarto van Binnenlandse Zaken betekent de naturalisatie een aanvulling van culturen, talen, gewoonten en gebruiken, religiën en culinaire diversiteit. Ze is voorstander van een inburgerings- en integratieproces en zegt dat het ministerie in samenspraak met andere actoren zich hiervoor zal inzetten.

“Het traject van inburgering en integratie zal ervoor zorgen dat genaturaliseerden effectiever kunnen functioneren in de samenleving en dat de samenleving beter profijt haalt uit de aanwinst van personen die de Surinaamse nationaliteit hebben verkregen.”

Van de 198 nieuwe Surinamers komen 123 uit Guyana, 27 uit China, 41 uit Haiti, twee uit Libanon en 1 uit respectievelijk Columbia, Egypte, Verenigde Staten van Amerika, Indonesië en Santo Domingo.

12346374_428621787346957_1201579844367418909_n
12311191_428621854013617_7849118750277531923_n