Aantal waterkranen in gebruik genomen te Marijkedorp

755
Het moment waarop de kraan wordt open gedraaid door NH-directeur Dave Abeleven, hoofd Dienst Watervoorziening Marlon Oosterling en DNA-lid Grace Watamaleo.

Op donderdag 10 december 2015 vond de in gebruikname van een aantal waterkranen te Marijkedorp in het district Marowijne. NH-directeur, Dave Abeleven zei dat “Waar van het land men ook woont, de regering doet er alles aan om de burger te voorzien van goed en gezond drinkwater”.

De directeur vertegenwoordigde minister Regilio Dodson die vanwege andere verplichtingen de activiteit niet kon bijwonen. Vanuit het ministerie wordt er naar zijn zeggen samen met de onder haar vallende diensten als de Dienst Watervoorziening en de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) hard gewerkt om het hele land van water te voorzien.

Dave Abeleven deed ook een beroep op de plaatselijke bevolking om zuinig om te gaan met dit product omdat het kostbaar is. Vanuit het ministerie wordt een masterplan uitgevoerd waarbij de komende 10 jaar het uitvoeren van drinkwaterprojecten veel aandacht krijgt. De middelen worden beschikbaar gesteld om deze zaken te realiseren.

Alwin Linger, onderdirecteur van de SWM vroeg de plaatselijke gemeenschap nog wat geduld. Er worden namelijk extra bronnen geboord die voor een betere productie en distributie van het water zullen zorgen. Er is wat dat betreft reeds een aanvang mee gemaakt. Behalve Marijkedorp worden de gebieden Erowarte en Alfonsdorp en overige delen ook voorzien van goed drinkwater.