Brug Duytsweg nu weer begaanbaar

676

De brug die aan de Duytsweg in het district Nickerie loopt, is nu hersteld. Dit is gedaan door het lokaal bestuur in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken. Het gaat om een houten brug die over een irrigatieleiding loopt en in een deplorabele staat verkeerde.

De planken waren verrot en het vormde een gevaar voor de weggebruikers. De verrotte planken zijn vervangen. Met manschappen en materiaal van beide ministeries is het gelukt om de brug te herstellen en begaanbaar te maken voor verkeer. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst deze houten brug te vervangen met een betonnen brug.

Districtscommisaris van Nickerie, Wedprekash Joeloemsingh, doet een beroep op weggebruikers om zich te houden aan de aangegeven tonnage, waarmee zij over de brug mogen.

brug duytsweg2
12369120_1645200469062918_3499077828932905801_n