Buurtorganisatie Uitkijk en Omgeving organiseert Seniorendag

921

Op 12 decemeber heeft de Buurtorganisatie Uitkijk en Omgeving een gezellige avond georganiseerd aan ongeveer 300 seniore burgers van het ressort Jarikaba. Hiermee hebben de seniore burgers van Jarikaba ook het jaar 2015 samen afgesloten.

Voorzitter Biedjai Lalbiharie, van de buurtorganisatie, zegt dat dit voor de vijfde achtereenvolgende jaar is gedaan. In de Buurtorganisatie Uitkijk en Omgeving nemen de sociale-, culturele- en sportverenigingen van het ressort Saramacca deel.

De seniore burgers hebben flink genoten van zang en dans. Zij hebben de benen flink losgegooid. Zij hebben ook gegeten en gedronken. Velen hadden elkaar een hele poos niet gezien. Van de gelegenheid hebben zij ook gebruik gemaakt om flink te babbelen.

De oudjes zijn de organisatie bijzonder dankbaar dat zij zo een dag hebben georganiseerd, waarbij zij flink hebben genoten.

De buurtorganisatie heeft de activiteit bekostigd uit eigen middelen. Een commissie onder leiding van Radjesh Meghoe heeft alle voorbereidingen gedaan voor deze dag, aldus Lalbiharie. Verder zegt de Voorzitter, dat het bestuur een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van deze dag. De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag.

Elke seniore burger kreeg aan het eind van de avond een pakket mee met levensmiddelen om de komende feestdagen te kunnen viere