PL zal terugroeping Sapoen en Chitan herbevestigen

1020

Op zondag 20 december zal de politieke partij, Pertjajah Luhur een partijraadsvergadering houden, waarop het besluit tot terugroeping van de leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan zal worden herbevestigd. Dit verklaart PL-voorzitter Paul Somohardjo in een persbericht. Voorts zal aan de partijraad worden voorgelegd vijf hoofdbestuursleden, met name Raymond sapoen, Diepakkoemar Citan, Mike Noersalim, Rudy Soerodimedjo en Isaak Soerokarso, te ontslaan van hun verplichtingen als hoofdbestuurslid. Zij zijn hierover aangeschreven.

Intussen hebben de hoofdbestuursleden die dreigen uit de leiding te worden gezet, een brief geschreven aan Somohardjo. Zij hebben de convocatie van de partijraadsvergadering gelezen in de krant. Zij tekenen protest aan tegen de buitengewone vergadering die is uitgeschreven. Volgens hen is de vergadering in strijd met de statuten van de partij. Zij wijzen op de consequenties die hieruit voortvloeien.

Tijdens een partijraadsvergadering in juli werd het terugroepen van beide leden al geschied, maar werd door het Centraal Hoofdstembureau (CHS) niet erkend. Die zag geen wettelijke gronden in de terugroeping en stelde dus ook geen reden te hebben om de plaatsen van Sapoen en Chitan binnen De Nationale Assemblee te doen invullen door respectievelijk Barkat Mohabali van de VHP en Prim Sardjoe van de NPS.