Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verduistering

821

Op zondag 6 december deed een eigenaar van een pompstation aangifte tegen zijn werknemer Pascal, A. (40) ter zake verduistering.

Deze werknemer die de leiding had over de pompbedienden, presteerde het steeds bij elke overdracht van de dagopbrengsten aan hem de bonnen te vervalsen. Deze handeling heeft bedoelde manspersoon ongeveer twee maanden lang gedaan. Het verschil hield hij voor zich zelf achter. Zo heeft hij een groot geldsbedrag in SRD kunnen verduisteren.

Pascal werd opgespoord en aangehouden. Hij heeft bekend dit strafbare feit te hebben gepleegd. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is Pascal in verzekering gesteld.