CCKS viert gezamenlijk kerst

957
Foto: BIC Saramacca

Vrijdagavond, 18 december werd de gezamenlijke kerstviering 2015 van Stichting Comite Christelijke Kerken Saramacca (CCKS) gehouden. Deze vond plaats in het Mr. Bas Ahmadali Multi Functionele Zaal te Groningen.

Het geheel was onder muzikale begeleiding van de gemeente-leden van de verschillende kerken. De burgervader van Saramacca, Laksmienarain Doebay heeft de aanwezigen toegesproken. Hij ging in op de betekenis van Kerstfeest en de wijze warop wij kerstfeest moeten vieren. Hij vroeg de aanwezigen om ook voor hem en alle leidinggevenden van het district te bidden, zodat zij gezegend hun werkzaamheden ten behoeve van het district kunnen uitoefenen, aan welk oproep gemeente leden terstond gehoor hebben gegeven.

Pastor U. Anson was belast met de kerstoverdenking en wees op de vredevolle periode van het jaar. Dit deed aan de hand van het navolgend kerstliedje:

“Stille nacht, Heilige nacht, David Zoon lang verwacht, Die miljoenen eens zaligen zal. Wordt geboren in Bethlehem stal. Hij der schepselen Heer. Hulp’loos kind, Heilig kind. Dat zo trouw zondaars mint. Ook voor mij hebt G’uw rijkdom ontzegd” Hij zei wil men tot een van de miljoenen behoren welke de Heer eens zaligen zal dan het besluit dan bij de persoon zelf ligt en niet bij een ander.

Pastor Spier wenst namens CCKS een ieder vrolijke kerstdagen en een gelukkige, gezegende 2016 toe.
CCkS Voorzitter, Pastor R. Boldewijn zegt dat de orgaanisatie als doel heeft om de samenwerking te bevorderen onder de voorgangers van kerken te Saramacca, door onder meer het houden van een periodiek districtsgebed, het organiseren van conferenties en kerken helpen in hun bedrijfsvoering.

12391436_991496780922563_5237751861829841199_n
12391082_991496837589224_2385817222330222125_n
998485_991496644255910_8503653643736851516_n