Minimumuurloon verhoogd per 1 januari 2016

1094

Het Ministerie van Arbeid maak bekend dat het algemeen minimumuurloon is per 1 januari 2016 vastgesteld op SRD 5,22. Nu bedraagt het algemeen minimumuurloon SRD 4,29. Ook voor de sectoren die genoemd zijn in de Wet Minimum Uurloon zijn er hogere minimumuurlonen vastgesteld .

Zo zal het minimumuurloon voor winkelbedrijven in het komend jaar SRD. 6,27 gelden. Voor horeca- en bewakingsbedrijven is het minimumuurloon vastgesteld op SRD. 7,31. Echter geldt voor de sectoren: winkelbedrijven en horecabedrijven een uitzonderingsregeling.

Deze regeling komt erop neer dat buurtwinkels, die voornamelijk levensmiddelen verkopen en minder dan 4 personeelsleden hebben, het algemeen minimumloon mogen hanteren. Ook horecabedrijven met minder dan 13 werknemers mogen het algemeen minimumuurloon toepassen in plaats van het sectoraal minimumuurloon.