Voortouw in ‘Localizing the SDG’s’ genomen door Ministerie van Regionale Ontwikkeling

829

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft op dinsdag 22 december met haar partners, namelijk de UNDP en de ADeK Universiteit/MERSD, een evaluatie bijeenkomst gehouden met betrekking tot het project ‘Localizing the Sustainable Development Goals (SDG’s)’.

Minister Dikan gaf in zijn toespraak aan heel trots te zijn dat RO het voortouw heeft genomen in dit mondiaal nobele streven naar een ideale wereld. Hij is heel ingenomen met het enthousiasme waarmee er gewerkt wordt vanuit zijn ministerie en prees verder ook de creativiteit die er allemaal tot uiting is gebracht bij het ontwikkelen van onder andere promotie materiaal. Hij bedankte alle partners en zegde zijn volle ondersteuning verder toe.

Dhr. Ruben Martoredjo, Program Associate van de UNDP gaf aan dat het ministerie van Regionale Ontwikkeling zich weereens pro-actief heeft opgesteld en het eerste ministerie is die initiatieven heeft genomen om de SDG’s op te pakken, welke getuigd van visie en leiderschap binnen het ministerie. Deze partnerschap tussen het ministerie en de UNDP wordt zeer gewaardeerd en er zal daarom verder gewerkt worden aan de voortzetting hiervan en de andere project, waaronder Institutionele versterking aan Suricorps en Basisvoorzieningen ten behoeve van gemeenschappen in samenwerking met de SFOB (Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland). Hij benadrukte ook dat het van groot belang is dat burgers zelf moeten inzien dat de SDG’s van grote invloed kunnen zijn op het verbeteren van hun leefomstandigheden.

De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn de opvolgers van de MDG’s (Millenium Development Goals). De 8 MDG’s die in 2015 bereikt moesten worden, zijn wereldwijd onvoldoende bereikt. Door de VN lidlanden zijn er 17 nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen geformuleerd. Het streven is om in de komende 15 jaren te werken aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De SDG’s zijn aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die gehouden is in de periode 25-27september 2015.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft het voortouw genomen om met het project Localizing the SDG’s van start te gaan, welke een internationaal vraagstuk is. De verschillende lidlanden van de Vereningde Naties (VN) moeten werken aan de realisatie van de SDG’s. De benadering vanuit het ministerie van RO is het zoveel mogelijk betrekken van de lokale gemeenschappen, zoals dat al wordt gedaan bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten. Het ministerie wilt niet alleen in Suriname als een goed voorbeeld dienen, maar ook voor de rest van de wereld wilt zij een voorbeeld zijn van ‘good practice’.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling is in de afgelopen maanden in samenwerking met haar partners bezig geweest met het trainen van personeelsleden inzake de SDG’s. Personeel van zowel het hoofdkantoor alsook van andere werkarmen zoals SFOB en Suricorps zijn betrokken. Om een aanvang te kunnen maken met het promoten van de SDG’s is in de afgelopen 2 maanden promotie materiaal ontworpen en geproduceerd. Er is onder andere een kwartet spel ontwikkeld, bestemd voor kinderen en jongeren van de GLO-bovenbouw en VOJ. Hiermee hopen zij de kinderen reeds vroeg bekend te maken met en te informeren over de SDG’s. Verder zijn er ook kalenders en bumper stickers ontworpen met informatie over de SDG’s.

De slogan hierbij is:”Ik ondersteun de Duurzame Ontwikkelingsdoelen”. Er zijn ook banners ontworpen, waarop de doelen in het Surinaams zijn vertaald met als slogan erbij ‘SDG gi yu, SDG gi mi, SDG gi wi alla, fu wan moro betre tamara’. Uit deze slogan zal er ook een jingle worden gemaakt. Het ontwikkelen van promotie materiaal gaat intussen door. De launch van het project zal in januari 2016 plaatsvinden.

224526_1671667456446280_3531573768483540822_n
1909680_1671667319779627_2519564266046624131_n
1005909_1671667296446296_2257670924237943413_n