Sapoen en Chitan voorlopig nog leden van DNA

1989

Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan blijvem voorlopig leden van De Nationale Assemblee (DNA). Volgens het Centraal Hoofdstembureau (CHS) zijn de zetels van de twee Pertjajah Luhur-dissidenten nog niet vacant, vandaar dat zij nog niet vervangen hoeven te worden. PL-voorzitter Paul Somohardjo zegt inderdaad vernomen te hebben dat de meerderheid heeft besloten dat de heer Sapoen niet als teruggeroepen beschouwd kan worden, omdat zij van oordeel zijn dat hij de fractie niet heeft verlaten.

De drie gronden om een parlementariër terug te roepen zijn: het verlaten van de oorspronkelijke fractie: overstappen naar een andere politieke partij en royement door de partij. “PL heeft Sapoen en Chitan nog niet geroyeerd. Maar de terugroeping is een feit, want Sapoen en Chitan hebben de PL-fractie verlaten”, vervolgt Somohardjo. Officieel hebben Sapoen en Chitan de voorzitter van het parlement meegedeeld nog steeds te behoren tot de PL-fractie. Somohardjo had de leidng van het college formeel geïnformeerd dat de PL-fractie bestaat uit hem, Ingrid Karta-Bink en William Waidoe. Hij voegt toe dat het uitgesproken vonnis door de kortgedingrechter erop neerkomt dat de twee dissidenten de PL-fractie hebben verlaten.

Assembleelid Raymond Sapoen vindt dat het Centraal Hoofdstembureau rekening moet houden met een lopende rechtszaak in bodemprocedure alvorens een beslissing te nemen. Van het CHS wordt verwacht dat uiterlijk 4 januari, voorzien wordt in de vacature. De Pertjajah Luhur, tegen wie de bodemprocedure aanhangig is gemaakt, vindt dat het CHS op basis van de wet moet handelen. Dit orgaan is op 22 december via deurwaardersexploot op de hoogte gesteld van de beslissing van de partij om Sapoen en Diepakkoemar Chitan terug te roepen. “Het CHS heeft inmiddels ook een brief van ons gehad, waarin zij wordt gezegd om conform de terugroepwet te handelen. Wij zijn van oordeel dat op een aantal gronden de wet niet is nageleefd, zoals dat nageleefd moest worden. Tegelijkertijd is een aantal weken terug ook een bodemgeschil aanhangig gemaakt. Wij hebben gevraagd dat het CHS daarmee rekening houdt en niet vooruitlopend daarop een beslissing neemt. Dit, omdat er simpelweg geen enkele vacature open is”, stelt Sapoen.