Op vrijdag 29 januari a.s. zal in het kader van de bestrijding van het Zika virus in het ressort Tammenga gestart worden met een bewustwordingscampagne om de burger participatie te vergroten.

In aanloop naar deze campagne hebben de betrokken actoren, met name vertegenwoordigers van de afdeling Openbaar Groen van het ministerie van O.W., de hoofden van de afdelingen M.G.D. en B.I.C van het commissariaat Paramaribo zuidwest, de ressortleiders en ressortraadsvertegenwoordiger van het ressort Tammenga, hedenmorgen op het commissariaat zuidwest vergaderd over de aanpak.

De bedoeling van deze campagne is om de bevolking van het ressort bewust te maken van het feit dat de onderhoud van de buurt de verantwoordelijkheid is van de burgers zelf. Dhr. Lecton, die deze vergadering voorzat, verwees naar de grootscheepse schoonmaak actie tijdens de bestrijding van chikungunya, waarbij de broedplaatsen van de aedes aegypti muskiet reeds waren verwijderd. En nu blijkt dat mede door nalatigheid en slordigheid van de burgers zelf, de muskiet zich weer heeft kunnen vermenigvuldigen met een gevaarlijker virus.

De bewustwordingscampagne zal als pilot uitgevoerd worden in wijk Uitvlugt 95. Hierbij zullen de burgers van Tammenga gemobiliseerd worden om gezamenlijk met de medewerkers van Openbaar Groen van O.W., de bestuursambtenaren en de ressortraadsleden deze wijk aanpakken. Naast het opschonen van deze wijk, zal er verder gewerkt worden aan een stukje verfraaiing, waarbij alle betrokkenen gezamenlijk de omgeving zullen beplanten met bloemen. Ook zal er op de verzamellocatie een stand worden ingericht met flyers en andere voorlichtingsmateriaal, waarbij de burgers zullen worden voorgelicht over de gevaren van het Zika virus en de noodzaak van zelfwerkzaamheid bij het schoonhouden van de eigen omgeving. De verzamelplaats zal zijn naast Den Boi taxi aan de Kasabaholoweg om 16.30 u. n.m.

Op de bewoners van het ressort Tammenga, wordt er een beroep gedaan om massaal te participeren aan deze campagne. En deze uit te breiden naar andere wijken in het ressort. Na deze wijk zullen stap voor stap andere wijken in andere ressorten geidentificeerd en aangepakt worden. Ook zullen de bejaarden- en kindertehuizen worden aangedaan.

12573751_465770936948882_6211001364984406663_n