CDEMA brengt beleefdheidsbezoek aan minister Noersalim

756

Op maandag 25 januari was de heer Ronald Jackson, Executive Director van de CDEMA, voor een beleefdheidsbezoek bij minister Mohamed Noersalim van Binnenlandse Zaken.

Bij die gelegenheid was hij vergezeld van de coördinator van de NCCR in Suriname, kolonel Jerry Slijngard en diens stafmedewerker de heer Max Ooft. CDEMA staat voor Caribbean Disaster and Emergency Management Agency, het gespecialiseerde orgaan voor rampenbeheersing in de Caribische regio. De standplaats en het hoofdkwartier van deze Agency is in Barbados. Suriname is lid van dit regionale orgaan, dat sedert 1991 een aantal voorgangers had. De heer Jackson gaf minister Noersalim een korte uiteenzetting van de structuur, bestuur, taakstelling, fondsvorming en overlegmomenten tussen de lidstaten. De staatshoofden van de lidlanden hebben zitting in de raad van bestuur van dit regionaal agentschap.

Het is bekend dat door klimaatverandering en menselijk handelen de hele Caribische regio, kwetsbaarder voor natuurrampen is geworden. De CDEMA is voornemens om in Suriname, een trainingscentrum voor rampenbeheersing en bestrijding op te zetten. Met Guyana en Belize behoort ons land tot de drie lidstaten gelegen op het Amerikaanse vasteland.

Jackson overhandigde bij deze gelegenheid the High Level Briefing Document for Sensitisation on Comprehensive Disaster Management & relaties Instruments.