Jongerendialoog georganiseerd door Juspol en PADF

658

Op vrijdag 15 januari heeft de Pan American Development Foundation (PADF) in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) een jongerendialoog gehouden in het Opa Doeli doorgangscentrum. De PADF voert een breed scala aan programma’s uit die welvaart moet verbeteren voor kwetsbare en uitgesloten mensen in Latijns-America en het Caribische Gebied.

De jongerendialoog is een preventie programma van PADF dat een transformatie heeft gemaakt naar de jongeren in detentie. De jongeren die in detentie zitten in het Opa Doeli doorgangscentrum hebben onder begeleiding vanuit de PADF gediscussieerd over jongeren vraagstukken zoals ‘het Justitieel apparaat: hoe zit het in elkaar in Suriname’; ‘heb je vertrouwen erin’ en ben je bewust van de misdaden?’.

Verder zijn er presentaties gehouden die allemaal te maken hadden met de jeugd, criminaliteit en de sociale benadering van de misdaadpreventie . Er is verder een film vertoond met een krachtige boodschap van Regillio Hardjopawiro die eerder in aanraking is geweest met de politie, maar nu zijn tweede kans positief benut.

De coördinator van Opa Doelie doorgangscentrum, Danielle Beeldsnijder, heeft aan het einde van de dialoog aangegeven dat door de spontane participatie van de jongeren zij heeft opgemerkt dat zij bewust zijn over de groei van het vraagstuk. Zij zullen een bijdrage kunnen leveren door anderen te helpen om niet in het cellenhuis te belanden of bij herhaling een misdrijf te begaan.

De jongeren zaten in groepen met als coördinator de majoor van politie Henry Kia, Erna Aviankoi en Gita Nannanden-Harpal van Bureau Vrouwen en Kinderbeleid van Juspol.

Met deze jongerendialoog is een stap gemaakt nog meer van zulke activiteiten uit te voeren samen met PADF.