Minister Noersalim: “aanpak huiselijk geweld geniet prioriteit”

828

Geestelijken die de training ‘interventie huiselijk geweld voor geestelijken’ met succes hebben afgerond in 2013, hebben onlangs een evaluatie gedaan over hoe zij hun kennis hebben toegepast in de praktijk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, geniet de aanpak van huiselijk geweld prioriteit. Dit omdat het probleem niet alleen gevolgen voor het slachtoffer heeft, maar ook voor de totale samenleving. Verder kan het leiden tot gebroken gezinnen, beperking van ontplooiingskansen, verlaagde arbeidsproductiviteit, vermindering van economische productiviteit tot kosten voor de staat voor bijvoorbeeld de medische hulp of niet gewerkte uren waarvoor salaris betaald moeten worden.

Het Bureau Gender Aangelegenheden heeft in 2013 i.s.m. de Afdeling Religieuze Aangelegenheden in het kader van de preventie van huiselijk geweld een trainingsprogramma “Interventie Huiselijk Geweld voor Geestelijken” doen uitvoeren door Women’s Right Centre (WRC). De bedoeling was om (bezoldigde) geestelijken inzicht te geven in de cyclus van huiselijk geweld, relatie huiselijk geweld, gender en religie. Er is hun ook kennis bijgebracht over de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld, die hun in staat stellen om slachtoffers van huiselijk geweld te identificeren, begeleiden en door te verwijzen naar bevoegde instanties. Tachtig participanten hebben deze training succesvol afgerond. Om hun opgedane kennis effectief toe te passen is het van belang dat deze geestelijken regelmatig gevoed worden met de ontwikkelingen op het gebied van huiselijk geweld. Er wordt ook nagegaan in hoeverre zij hun opgedane kennis hebben toegepast.

12654530_1513410362132904_3266660334529238423_n