Politie op zoek naar Marcello Da Silva

1444

De waarnemend procureur- generaal van Suriname gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Marcello Da Silva, oud 17 jaar. Andere gegevens zijn voorshands onbekend.

Marcello wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan moord en doodslag. De verdachte heeft het feit gepleegd op 28 december 2015 op kamp 6 te Nassau in het district Marowijne.

Een ieder die informatie kan verschaffen omtrent deze verdachte wordt gevraagd die door te geven op de telefoonnummers 403645/ 402736/ 403252, het alarmnummer 115 of 112 of het dichtbij zijnde politiebureau.