Oproep vredige protestmanifestatie in Nickerie

1191
Marlon Menso

De heer Marlon Menso heeft via een plaatselijk medium de oproep gedaan aan alle Nickerianen om te participeren aan een vredige protestmanifestatie. Dit zal vrijdag aanstaande geschieden op het Liefdespark gelegen aan de Hendrikstraat in het district Nickerie en wel tussen 9 en 11u ‘s morgens.

De heer Menso die van huis uit coördinator is van de Technische Dienst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vindt dat er een beleidsombuiging moet komen vanuit de kant van de beleidsmakers en dat De Nationale Assemblee, het volksvertegend orgaan, hoogste college van staat, uiting moet geven aan hun taak en zich niet moet bezighouden met pietluttugheden.

Hij geeft verder aan dat we niet langer aan de kant moeten blijven staan. Het ligt niet in zijn aard om lijdelijk zaken toe te laten, terwijl we dagelijks worden geconfronteerd met prijsopdrijvingen, padiprijzen die niet stroken met de gemaakte uitgaven, niet op tijd en voldoende water voor de rijstverbouwers, de op hol geslagen dollarkoers en nog tal van andere zaken die het leven van elke Nickeriaan dagelijks negatief beinvloeden. Hij wilt dus samen met alle Nickerianen vredig en niet politiek gelieerd uiting geven aan een burgerrecht. Het recht om onbevreesd, omdat we in een democratische staat leven, je stem te laten horen wanneer de democratie in gevaar dreigt.

Er zal op die dag tal van toespraken zijn van diverse Nickerianen om elkaar bewust te maken van de onhoudbare situatie en om het getij te keren.