Man verduistert geld van zijn vriend

1024

De politie heeft een zekere D. aangehouden, omdat hij geld van zijn vriend zou hebben verduisterd. Een benadeelde deed in de maand januari aangifte tegen zijn vriend D. waarmee hij samenwoonde in een huurwoning in het ressort Uitvlugt. Hij heeft verklaard dat hij in Guyana vertoefde en door de Guyanese politie was opgesloten. Hij zegt toen een beroep gedaan te hebben op zijn vriend D. om geld voor hem over te maken om de advocaat in Guyana te kunnen betalen voor zijn invrijheidstelling.

Hij gaf zijn vriend aan dat hij in zijn slaapkamer een geldsbedrag in U$ heeft en daaruit het geld moest halen om over te maken. De vriend maakte twee keren geld over en liet daarna niets van zich horen. De benadeelde werd in vrijheid gesteld en keerde terug naar Suriname. Hij kwam thuis en zag zijn vriend niet. Hij zocht naar het resterend geld en zag dat ook niet. Hij vermoedde dat zijn vriend wat ervan zou weten. Bij confrontatie met de vriend ontkende hij wat van het overgebleven geldsbedrag te weten. De benadeelde voelde zich genoodzaakt aangifte te doen bij de politie. De vriend werd opgeroepen door de politie en meldde zich aan op het politiebureau. D. heeft toen toegegeven het overgebleven geldsbedrag te hebben verduisterd. Hij is hangende het onderzoek is in verzekering gesteld.