Bewoners Ricanaumofo vragen massaal 1X24 uur stroom aan

1007

Ongeveer 156 van de 200 huishoudens van Ricanaumofo vragen aan voor 1× 24 stroom. 48 klanten die in dit dorp wonen, gelegen aan de Cotticarivier, ongeveer 8 kilometer van Moengo hebben reeds electrische aansluiting.

Nadat het proces van aanvraag volgens de valide aansluitprocedure is doorlopen, zullen de overige klanten ook worden aangesloten. Installatiekeuring maakt deel uit van dit proces. De binnengekomen aanvragen worden geleidelijk aan gekeurd door de afdeling Installation Inspection. De N.V. Energiebedrijven Suriname( EBS) hanteert deze standaardprocedure landelijk.

De bewoners van bovengenoemd dorp werden tot mei 2015 per dag 5 uren van stroom voorzien en wel van 19.00u tot 24.00 u in de avond. De levering van die stroom lag in handen van de Dienst Elektrificatie Voorziening (DEV) van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. De EBS bracht hierin een verandering door het bouwen van een 8.3 km hoogspanningswet. Dit loopt vanuit het bestaande netwerk van de Moengo opwekcentrale naar Ricanaumofo. Daarnaast werd het dorp ook voorzien van een 2.2 km laagspanningsnet.