Kordaat optreden van familie redt houten huis van vlammenzee

1050

De politie van Santodorp kreeg op woendag 2 maart 2016 omstreeks vier uur in de ochtend via de Centrale Meldkamer de melding van een bedreiging binnen.

De wetsdienaren begaven zich naar het aangegeven adres en wel aan de Poeraiweg 49. Ter plaatse aangekomen verklaarde een zekere P. Roemenia dat het niet om een bedreiging, maar wel om een brandstichting ging. Verder gaf ze aan dat ze rond 3.15 u in haar slaap hoorde net alsof er vloeistof tegen haar huis werd gegooid. Gelijk daarna zag ze vlammen vanuit de naden van de houten muur. Ze sprong gelijk op en stelde de andere huisgenoten daarvan in kennis. Daarna rende ze het huis uit en wekte haar oom die ook op hetzelfde perceel woonde. Door kordaat en gezamenlijk optreden van de familieleden werd de grote vlammenzee,die de achterzijde van het huis verteerde, gedoofd.

Daarna werd een verbrand goed ontdekt dat vermoedelijk dienst deed als de verpakking van de brandstof. Het vermoeden bestond bij P. Roemenia, dat een naast familielid tot deze misdaad zou zijn overgegaan. Dit vanwege een gemaakte ruzie in december 2015. Daarbij uitte de vermoedelijke dader, de zekere P. Alfred, de bedreiging in het Sranan, aangevend dat hij het huis van het slachtoffer plat zou branden. Ze gaf verder aan dat er strafrechtelijke maatregelen genomen zouden moeten worden, indien het vermoeden op waarheid mocht berusten.

Het verder onderzoek wordt verricht door de afdeling F.O. van de politie.