Verdwaalde peuter na enkele uren weer bij vader

1404

Een drie jarige peuter bevond zich huilend op een erf bij een beller, die de politie van regio Midden alarmeerde. Het kindje kon niet aan de politie vertellen waar hij woont. Een buurtonderzoek leverde niets op.

Hij werd meegenomen naar het politiebureau. Na enkele uren meldde de vader zich aan die van derden had vernomen dat zijn zoon bij de politie was.

De vader verklaarde dat het kindje met anderen in huis was en dat hij op een onbewaakt moment uit het huis moet zijn weggelopen. Het jongetje mocht met zijn vader terug naar huis.

De politie doet een beroep op ouders of verzorgers van kleine kinderen goede afspraken te maken met degene die op het kind zal letten om dit ongerief of erger te voorkomen. Zij die zich verantwoordelijk stellen de zorg van kleine kinderen op zich te nemen moeten altijd ervoor waken dat de ruimte waarin de kinderen zijn goed op slot worden gedaan en de kinderen niet uit het oog verliezen.

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje, dus veroorzaakt u geen onnodige gewetenswroeging voor uzelf. Uw goedheid mag niet uw ongeluk worden.