2-daagse workshop modernisering Suriname’s visserijwet

1039

In samenwerking met de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft
het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een workshop over ‘Modernisering van de visserijwetgeving in Suriname’ georganiseerd. Minister Soeresh Algoe opende deze 2-daagse workshop op 9 maart 2016.

Het doel van deze workshop is om belanghebbenden in de visserijsector in de gelegenheid stellen om aspecten gerelateerd aan visserij met elkaar te delen die van belang zijn voor de visserijwetsherziening. 80 belanghebbenden van onder andere de overheid, milieu-organisaties, visverwerkingsbedrijven en coöperaties hebben hieraan deelgenomen.

De huidige Zeevisserijwet van 1980 en de Visstand Beschermingswet van 1961 bieden onvoldoende mogelijkheden aan de huidige visserijsector om te groeien. Daarnaast bieden de wetten ook onvoldoende mogelijkheden voor het duurzaam beheer van de visbestanden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Suriname. Het is verder duidelijk dat de huidige wetgeving de belanghebbenden in de visserij niet de mogelijkheden biedt voor effectieve deelname in de besluitvorming met betrekking tot de sector, zoals in de ecosysteem benadering voor de visserij, Ecosystem Approach to Fisheries (EAF), wordt gepromoot. Om op wereldnieveua te kunnen participeren in de visserij, is het belangrijk om verschillende overeenkomsten te incorporeren in de nationale wetgeving zoals Compliance Agreement, Fish Stock Agreement en Port State Measure Agreement.

Voor de herziening van de visserijwetgeving zal er nauw gewerkt worden met verschillende actoren binnen de overheid. Er zijn raakvlakken met andere ministeries en organisaties zoals de afdeling Natuurbeheer van het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (ROGB) met betrekking to ‘Convention on International Trade of Endangered Species fauna and flora’ (CITES). Prioriteiten van het ministerie liggen bij het beter aanpakken van de illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IOO) visserij en het verder verhogen van de bijdrage van de sector aan de economie van het land. De nieuwe wetgeving zal zowel duidelijke praktische regelgeving bevatten en de mogelijkheden voor handhaving van deze regels vergroten.

Dit project is vorig jaar getekend, maar vanwege wederzijdse beperkingen kon niet eerder een aanvang worden gemaakt met het project. Met grote voortvarendheid en consensus wilt het ministerie van in de resterende 6-7 maanden van het project afronden. De gedachtewisseling zal worden vastgelegd welke mee wordt genomen bij de herziening van de twee wetten.

De vertegenwoordiger van de FAO, Raymon van Anrooy, heeft de deelnemers over de aard van de juridische en technische assistentie geinformeerd die FAO via een 118.000 USD visserijwetgevingsproject TCP/SUR/3502 aan Suriname kan geven. Van Anrooy geeft verder aan dat er tenminste drie nationale consultaties zullen plaatsvinden over de komende vijf maanden. Deze consultaties bieden de mogelijkheid aan de sector om te samen met het ministerie te komen tot een breed gedragen visserijwetgeving, waarbij huidige tekortkomingen en onduidelijkheden weggewerkt worden, en praktische en uitvoerbare besluiten geformuleerd worden.

Verschillende belanghebbenden hebben aangehaald dat de kleinschalige visserij gestimuleerd moet worden via de wet, dat het huidige scheepsregistratie en visvergunningstelsel aandacht behoeft en dat illegale visserij harder aangepakt moet worden. De vraag wanneer de Kustwacht optimaal gaat functioneren op het gebied van handhaving, welke in samenwerking met LVV zal geschieden, is meer dan eens genoemd. Er is ook aandacht gevraagd voor lokale visserij-management en inspectieproblemen, die door een wetsherzien aangepakt moeten worden.

Voor meer informatie over het visserijwetgevingsproces en de mogelijkheid om bij te dragen aan dit proces, kunt u contact opnemen met de afdeling Visserijdienst op het onderdirectoraat Visserij aan de Cornelis Jongbawstraat of op het telefoonnummer 479112 tst. 3143.

12801291_1566713830323922_7452289403757812747_n