Bond van Leraren dreigt met protestacties

1263

De leerkrachten die aangesloten zijn bij de Bond van Leraren (BvL) hebben vrijdag een protestactie gevoerd waarbij zij geen les hebben verzorgd. De leerkrachten voelen zich belazerd door de regering. Volgens de voorzitter van de BvL, Wilgo Valies, had de regering aangegeven dat er op 3 juni 2015 een overeenkomst getekend zou worden waarbij er een wezenlijke verbetering zou optreden in de financiële situatie van de leerkracht. Daar is niets in veranderd. Het enige dat veranderd is, is dat de koers die maar blijft stijgen en niemand zich daar druk om maakt. Valies benadrukt dat het niet bij protest blijft, indien de regering geen verandering brengt in de situatie.

Het is de bedoeling dat de gelijkgerichte vakbonden die dezelfde mening zijn toegedaan en ook verandering in de situatie willen, gevraagd zullen worden om samen de strijd tegen deze situatie aan te binden. De BvL wil dat de overheid gauw met een aangepast beleid komt. Dat beleid moet gaan resulteren in economische stabiliteit en verbetering van de huidige omstandigheden. De leerkrachten hebben hun laatste loonaanpassing in 2011 gehad. Het is voor hen moeilijk om hun hoofd boven water te houden. De regering is per brief geïnformeerd over hun protestactie.