Veelvuldige stroomuitschakeling tijdens werkzaamheden EBS crashprogramma

698
Een EBS-medewerker bezigmet het installeren van een trafo in het elektriciteitsnetwerk in het Marowijneproject.

Momenteel is de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) bezig de achterstand in aansluitingen in te lopen door een crashprogramma uit te voeren. In dit programma wordt het FIFO-principe (First In- First Out) achterwege gelaten en het ressortensysteem gehanteerd. Zoals eerder vermeld, treft de EBS momenteel maatregelen in het elektriciteitsnetwerkom het aansluiten van klanten sneller te laten verlopen.

Echter moet de EBS als gevolg van dit crashprogramma voor korte tijd, gebieden uitschakelen in de ressorten/buurten waarin er gewerkt wordt. De EBS beseft dat hoe kort de uitschakeling ook is, elke stroomonderbreking ongeriefelijk is voor de klant. De EBS vraagt echter toch begrip voor de ontstane situatie en doet er alles aan de elektriciteitsvoorziening aan de bewoners zo kort mogelijk te onderbreken.

Voor een overzicht van de tijden en gebieden waarop er uitgeschakeld zal worden, verwijzen wij u naar de website van de EBS. Klik hier voor het overzicht.

De EBS zal,in verband met het ressortensysteem, de komende week in het ressort Centrum werkzaamheden uitvoeren. De EBS biedt haar verontschuldiging aan voor het ontstane ongerief.