Suralco-werknemers getraind in agro-ondernemerschap

675

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de afgelopen weken 85 werknemers van Suralco getraind in plantvermeerdering, introductie kassenteelt en veeteelttraining. Afgelopen vrijdag hebben zij hun certificaat in ontvangst genomen. Het ligt in de bedoeling dat deze werknemers als zelfstandige agro-ondernemers zullen opereren. De participanten kennis bijgebracht over de veeteeltsector in Suriname, waarbij de onderwerpen ‘Schapen houden in Suriname’ en ‘De Pluimveeteelt’ uitvoerig behandeld werden.

Bij het onderwerp ‘Schapen houden in Suriname’ werd de nadruk gelegd op de schapenrassen, voeding en voedergewassen, huisvesting, verzorging en ziekten.

Bij ‘Pluimveeteelt’ werd aandacht besteed aan onder andere: huisvesting pluimvee, verzorging van kuikens, verzorging van legkippen, slachtkippen, doksen, het slachten van pluimvee, antibioticagebruik bij slachtdieren en anatomie en verteringsfysiologie van de kip. Vanuit het onderdirectoraat Landbouw hebben zij trainingen gehad over de kassenteelt en plantvermeerdering. Van de 67 participanten die deze trainingen volgden, zijn er reeds enkelen die het aangeleerde in de praktijk hebben toegepast op hun eigen perceel. Hiermee bevorderen zij de gezinslandbouw en bij grotere producties kunnen zij overgaan tot het afzetten van hun gewassen.

12813990_1567161663612472_4894506887918452466_n
12801452_1567161646945807_1672226931772815597_n
12832555_1567161580279147_685929080876682465_n