Politie organiseert Job shadowing voor leerlingen van Sypesteinschool

859

Het Korps Politie Suriname heeft in samenwerking met het PADF en het ministerie van Onderwijs een job shadowing georganiseerd voor de leerlingen van de C. van Sypesteinschool.

De activiteiten werden op woensdag 9 en donderdag 10 maart uitgevoerd door de buurtmanagers majoor Jennifer Colli en agent Blokland, Manuella Sijlman en Regillio Hardjoprajitno van het PADF en van het ministerie van Onderwijs tevens facilitator Jolanda Stella.

De leerlingen brachten op woensdag 9 maart een bezoek aan het Doorgaanscentrum Opa Doelie waar zij een rondleiding kregen. De jeugdigen werden vervolgens begeleid naar de rechtszaal waar mevr. Beeldsnijder hen informatie verschafte over de functie van de rechtszaal.

Na de introductie kwamen de jeugdofficier Mr. Winter en de jeugdrechter Mr. Mettendaf in de rechtszaal.
Mr. Winter legde haar werkzaamheden aan de leerlingen uit. Zij gaf aan in welk proces zij in beeld komt bij een jeugdige verdachte/arrestant. Verder gaf zij de leerlingen aan welke de meest voorkomende strafbare feiten zijn waarvoor jeugdigen kunnen worden opgesloten in Opa Doelie. Hoe zij als jeugdofficier het bewijs moet leveren, binnen hoeveel dagen je voor haar verschijnt en wat het resultaat van de uitspraak kan zijn. Dit kan zijn dat de in verzekeringstelling kan worden verlengd of dat je na een ernstige berisping naar huis mag. Indien het bewijs wordt geleverd komt het op de rol en wordt deze doorgestuurd naar de jeugdrechter.

Ook de jeugdrechter Mr. Mettendaf gaf de leerlingen een uiteenzetting van haar werkzaamheden. De jeugdrechter vertelde het zwaar te vinden de arrestant een straf op te leggen. Zij werkt met het Wet boek van Strafrecht in de hand en houdt zich daaraan.

Mr. Mettendaf wees de leerlingen vervolgens op de harde feiten. Dat er in een cellenhuis geen willen is maar moeten. Alles gebeurt volgens de regels van de strafinrichting.
Aan het einde van de zitting gaven zowel Mr. Winter als Mr. Mettendaf de leerlingen mee zich zodanig te gedragen dat zij niet in handen van de Justitie belanden.

Op donderdag 10 maart werd er een jeugddialoog georganiseerd waar 257 leerlingen van de C. van Sypesteinschool aan participeerden. Bij deze dialoog werd de nadruk gelegd op de gevaren van vechtpartijen tussen leerlingen, drugsmisbruik, mishandeling, vernieling, moord en diefstal. Twee pupillen van Stichting Rumas deelden hun ervaring over het criminele pad met de leerlingen en vertelden hoe zij dan weer op het rechte pad zijn beland.