Man overleden door braziliaanse bijen

1617

De 50-jarige Johnny Sabajo is op woensdag 16 maart komen te overlijden aan de Indira Ghandiweg nadat hij vermoedelijk is gestoken door braziliaanse bijen.

De politie van Lelydorp kreeg via de Centrale Meldkamer melding dat een man bewusteloos was neergevallen aan de Indira Ghandiweg en deed de plek aan voor onderzoek.

Johnny Sabajo werd langs de weg aangetroffen door de wetsdienaren. Een familielid bij wie de man de nacht heeft doorgebracht wist de politie te vertellen dat Johnny in de vroege ochtend uit huis was vertrokken met de bedoeling bladeren te gaan plukken. Toen hij merkte dat Johnny niet thuis kwam, is hij op zoek gegaan naar hem. Hij trof hem in het wachthuisje op de hoek van de Libanon- en de Indira Ghandiweg aan. De man die nog in leven was, hield hem voor dat hij was aangevallen door een zwerm bijen.

Ervan uitgaande dat het goed zou verlopen met Johnny verliet de vriend het wachthuisje, nadat hij Johnny had geadviseerd de dokter te consulteren. Het vermoeden bestaat dat Johnny het wachthuisje op een gegeven moment moet hebben verlaten aangezien hij tegenover het wachthuisje langs de weg is aangetroffen.

De ambulance werd ingeschakeld, maar toen de verpleegkundigen arriveerden merkten zij dat de man het leven had gelaten. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. In de halstreek zijn er bulten waargenomen door de arts.
De politie is voor onderzoek naar de plaats geweest waar Johnny bladeren was gaan plukken. De wetsdienaren hebben de bijen gezien en de brandweer ingeschakeld.

Kort voor dit bericht was de brandweer nog bezig te zoeken naar het nest van de bijen.
Het lijk van Johnny is afgestaan aan de nabestaanden.