Positie van de vrouw aan het versterken in Suriname

808

Afgelopen dinsdag is de 60e zitting van de Commissie voor de Status van Vrouwen in New York gehouden. Van het jaar is het thema van deze jaarlijkse VN-vergadering: Women’s empowerment en het verband met duurzame ontwikkeling.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft deze zitting bijgewoond en de commissie toegesproken. De minister zei dat het ministerie van Arbeid in oktober vorig jaar wetsontwerpen heeft ingediend, dat gebaseerd is op basisverdragen die landen verplicht om gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde te waarborgen, discriminatie op de werkvloer weg te werken en een minimunleefstijd vaststelt voor jongeren die de arbeidsmarkt toetreden. Hij gaf verder aan dat de vrouwen en meisjes in Suriname op het gebied van onderwijs vorderingen doormaken. Er is een verhoogde aantal meisjes en jonge vrouwen op middelbaar- en universitair niveau. Hij voegde toe dat met de lancering van de Orange Day campagne en de HeforSHe campagne, er gestreden wordt voor gendergelijkheid en geweld tegen vrouwen. Ook op politiek gebied, worden er steeds meer vrouwen betrokken.

Zowel op parlementair- als ministerieel niveau is er een toename van het aantal vrouwelijke leiders te constateren. Minister Noersalim zei voorts dat er nog veel gedaan moet worden in de strijd voor gendergelijkheid en geweld tegen vrouwen. De overheid wordt belemmerd om de aanpak hiervan op te voeren, vanwege een beperkt budget, gebrek aan data en expertise. Maar de overheid zal haar activiteiten met betrekking tot deze onderwerpen blijven ontplooien.