PL maakt plan om noden van het volk te helpen verlichten

784

De Pertjajah Luhur (PL) heeft op zaterdag 19 maart een workshop georganiseerd waarbij er voorstellen zijn voortgevloeid over armoedeverlichting en bevordering van ondernemerschap. Zeven districten waren vertegenwoordigd in de workshop. Het gaat om ruim 50 vertegenwoordigers uit Marowijne, Commewijne, Paramaribo, Wanica, Para, Saramacca en Nickerie.

Het doel van deze workshop is om samen de nodige bouwstenen te leveren voor het samenstellen van een concreet en effectief PL-200 dagen Volksverlichtingsplan. Dit moet dienen als eerste aanzet om landelijk op zeer korte termijn de zware last van de economische malaise voor het volk te helpen verlichten. PL-voorzitter Paul Somohardjo heeft benadrukt geen papierentijger te willen hebben, maar een plan dat realistisch en uitvoerbaar moet zijn.

Een daarvan is het opzetten van een tuinbouwcoöperatie voor onder andere de coördinatie van trainingen en het beheer van een machinepark. PL kan in dit geval voor de opkoop- en/of afzetmogelijkheden van landbouwproducten zorgen. Verder is aangegeven dat aan kinderen die geen onderwijs kunnen volgen. schoolpakketten kunnen worden verstrekt. Voorts is voorgesteld dat de partij bussen inzet, indien het openbaar vervoer voor met name scholieren het laat afweten.

Behalve deze voorstellen zijn er ook ideeën aangedragen over ondernemerschap, sport en de aanpak van werkloosheid. De partij wil niet slechts kritiek leveren op het beleid van de regering, maar ook de handen uit de mouwen steken en uitvoerbare oplossingen aandragen om de noden van het volk te helpen verlichten. Somohardjo ziet de regering nog geen maatregelen treffen om duurzaam armoede te bestrijden en zegt dat juist deze regering de veroorzaker is van de armoede die nu in Suriname heerst.