Dialysezorg AZP/NNC totaal niet in gevaar

785

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC) spreken de berichten, welke in diverse media verschenen zijn, omtrent stagnatie en in gevaar lopen van behandeling van dialysepatiënten met klem tegen. Elke patiënt is adequaat behandeld conform de richtlijnen.
Ook de komende tijd is de behandeling gegarandeerd. Door logistieke problemen dreigde er een schaarste te ontstaan, waardoor er alternatieve wegen zijn bewandeld binnen Suriname, om aan voldoende materialen te komen teneinde adequate dialysezorg te blijven garanderen.

Het AZP en het NNC betreuren het dat niet correcte en niet geverifieerde informatie via de media is verschaft over de continuïteit van de dialysezorg.

Om herhaling in de toekomst tot nul te reduceren zullen er aanscherping vinden met alle actoren omtrent afspraken en communicatie. Getekend door de directie van AZP en de leiding van NNC.