Training voor VOJ-leraren ter verbetering schoolprestaties van leerlingen

599

Leraren van het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ) volgen een driedaagse training om zichzelf te profesionaliseren op hun vakgebied. Er is gekozen aan deze groep onderwijsgevenden, omdat zij op dit niveau geconfronteerd raken met de meeste leerproblemen. Deze training is georganiseerd door de Vlaamse Interuniversiatire Raad- Universiatire Ontwikkelingssamenwerking en de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het wordt uitgevoerd door het Instituut voor de Opleiding van Leraren. Schooldirecteuren en leraren van zes MULO en vier LBO- scholen uit de districten Saramacca, Nickerie, Coronie, Paramaribo, Marowijne, Brokopondo en Commewijne nemen deel aan deze training.

Tijdens de training gaan de leerkrachten gezamelijk na welke problemen zich voordoen op hun school en hoe ze oplossen. Volgens minister Robert Peneux van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) is het belangrijk dat er wordt nagegaan wat de problemen zijn om te werken aan betere leerprestaties. Deze training zal ook georganiseerd worden voor de docenten van het Voortgezet Onderwijs voor Senioren (VOS).

_STM2068