Kas districtfonds Para helemaal leeg

743
Kraakperswagens, zwaarmaterieel en dienstauto’s staan stil in de garage met een lege tank.

Vanwege een tekort aan financïen voor brandstof staat het wagenpark van het commissariaat vanaf vandaag stil. Er is de afgelopen twee kwartalen geen geld overgemaakt vanuit het ministerie van Financiën. Door deze situatie kan het district niet autonoom functioneren. Stroom, water, telefoon- en administratieve kosten kunnen moeilijk betaald worden. Ook de vuilophaal en het regulier onderhoud kunnen niet meer optimaal verzorgd worden.

Het District Management Team (DMT) heeft in de afgelopen maanden het regulier werk op het commissariaat getemporiseerd, maar is nu ten einde raad. Het crisisplan van het DMT heeft met bezuinigingen op allerlie gebieden een halfjaar kunnen voldoen in het teren op reserves, maar ook dat is nu op. In de afgelopen week hebben enkele ondernemers in het district geholpen met brandstof voor de kraakperswagens, waardoor vuilophaal toen normaal kon plaatsvinden. Met de opbrengsten van het gele zakken project kan slechts voorzien worden in de productiekosten, maar niet in de totale kostenplaat van vuilophaal.

De districtsleiding vraagt begrip van de samenleving voor de ontstane situatie. Vuilophaal en regulier onderhoud zullen nu op dagbasis bepaald worden, afhankelijk van de verdiensten van het district. Bezoekers aan het district worden ook aangemaand om geen vuil uit de ramen van voertuigen te gooien. Zwerfvuil zorgt niet alleen voor extra onderhoudskosten, maar ontsiert het totaal district.