Workshop voor medewerkers MinOWC voor kwaliteitsverbetering van onderwijs

768

Medewerkers van verschillende afdelingen van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) hebben deelgenomen aan een tweedaagse workshop waarbij zij kennis hebben opgedaan over hoe zij een bijdrage kunnen leveren om de kwaliteit van het Surinaams onderwijs te verhogen.

Professor Koen Depryck, die deze werkbijeenkomst verzorgde, is ingegaan op de overstap van maatschappelijk relevant onderwijs naar kwalitatief onderwijs. Tijdens deze workshop is er gesproken over zittenblijven terugdringen, competente docenten, adequate middelen, eigenheid en verschillen en ontwikkeling van karakter.

Voorts is er gesproken over een curriculum en wat het verschil is met onderwijsmethodes. Volgens hem moeten leerkrachten niet meer afhankelijk zijn van methodes, maar zij moeten bewustgemaakt worden om over te gaan tot standaarden. Hierbij moeten de deelnemers een gemeenschappelijke begrippenkader hebben, waarbij zij de termen die voortdurend in de literatuur voorkomen door specialisten gebruikt worden, beheersen. Er wordt gedacht om eind april wederom sessies te organiseren om verder op de materie in te gaan.

_STM2651
_STM2629