Commissie brandstofvoorziening Binnenland geïnstalleerd

1184

De commissie brandstofvoorziening Binnenland is gisteren, 12 april door minister Edgar Dikan in de vergaderzaal van het Ministerie geïnstalleerd. De Minister gaf aan dat de taken van deze commissie niet losgezien moeten worden van het grotere sociale paragraaf van de overheid waarbij we in bepaald financiële economische vaarwater zijn beland en waarbij we zoveel mogelijk maatregelen treffen als regering om toch wel de effecten op de minderdraagkrachtigen zo min mogelijk te doen gevoelen. Wij hebben daarom gemeend om weer deze commissie in te stellen die het mogelijk moet maken om brandstof te brengen naar de mensen in het binnenland. Niet omdat je in het binnenland woon moet je veel meer betalen voor brandstof.

Wij moeten ervoor zorgen dat wij georganiseerd zijn en we de basis zaken brengen voor de mensen voor een redelijk prijs. Deze maatregel is ook aangekondigd door de President van Suriname in de Nationale Assemblee in december 2015, als een van de toen12 maatregelen die werden genomen, ter bescherming van de sociaal zwakkeren.

De commissie heeft de volgende taken:
1. Het identificeren van distributie punten;
2. Het formuleren van regels voor opslag leverantie en distributie van de brandstof;
3. Het waarborgen van en toezien dat ordelijke, transparantie en leverantie;
4. Het indiceren van een te realiseren kostprijs;
5. Het zorgdragen dat de verkoop tegen redelijke prijzen geschied;
6. Het doen van voorstellen die bevorderlijk zijn voor het bereiken van het gewenste doel;
7. Het tweewekelijks rapporteren van de voortgang der werkzaamheden aan de minister van Regionale

Ontwikkeling door tussenkomst van de directeur van voornoemd departement.
De commissie staat onder leiding van dhr. Ronny Pansa. De andere commissie leden zijn:
1. Dhr. Kenneth Ajana, vertegenwoordiger van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en tevens ondervoorzitter van de commissie;
2. Mw. Rosselie Cotino, vertegenwoordiger van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling;
3. Mw. Lucil Amania, vertegenwoordiger van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling;
4. Dhr. Ronald Seedo, vertegenwoordiger van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling;
5. Dhr. Ritesh Ganpat, vertegenwoordiger van het Ministerie van Financiën;
6. Dhr. Anthony Cumberbatch, vertegenwoordiger van het Ministerie van Handel en Industrie;
7. Dhr. heer Cerezzo San A Jong, vertegenwoordiger van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen;
8. Dhr. heer Frans Adaba, deskundige op het gebied van olietransport in het binnenland.
De commissie is voor de duur van (één)1 jaar ingesteld.

12994463_1714495085496850_7575844797617601491_n
13001316_1714495402163485_3819055742061339909_n