Politiechef Agnes Daniёl op werkbezoek in het Westen

1353

Politiechef Agnes Daniёl legt werkbezoek af in het Westen
Op donderdag 7 april heeft de politiechef Agnes Daniёl onderweg naar een billateraal werkoverleg met de Guyanese korpschef Seelall Persaud in het district Nickerie een tussenstop gemaakt bij het politiebureau Coronie en de controlepost Burnside.

De korpschef wisselde van gedachte met de aanwezige wetsdienaren over de dagelijkse werkzaamheden die ter plaatse worden verricht. Ook oriënteerde zij zich in de werkruimten van het personeel om de werkomstandigheden waaronder haar medewerkers de dienst doen te inspecteren.

Bij de controlepost Burnside hield de politiechef de wetsdienaren voor te letten op hun veiligheid en hygiëne van de werkplek. Na de inspectie vervolgde de korpschef haar weg naar South Drain alwaar zij de Guyanese korpschef opwachtte.

Op de terugweg werden de ressorten Henar en Wageningen door de hoofdcommissaris aangedaan. De diensdoende wetdienaren konden rechtstreeks in contact staan met de politiechef en hun mening ventileren over zaken het werk rakende. Zij complimenteerde de medewerkers dat hun politiebureau, ondanks de weinige middelen die ter beschikking zijn, er goed onderhouden uitziet.

Ook de arrestanten die zijn ingesloten in de cellenhuizen verbonden aan de twee politiebureaus werden bezocht door de korpschef. Zij werden in de gelegenheid gesteld een korte babbel met de politiechef te houden.

12994360_851761944934372_3085807346095228653_n