Vanwege vervalsing CBB- medewerkster ingesloten

1044

De afdeling Kapitale Delicten heeft op maandag 11 april de CBB-medewerkster, Ingrid J.(46), aangehouden, ter zake valsheid in geschrifte. Er werd aangifte gedaan door een mevrouw, dat een zus van haar, Vera, I., met een paspoort reisde die op haar naam stond. Zij was vorig jaar tot deze vreemde ontdekking gekomen, toen ze naar een CBB- kantoor ging voor het aanvragen van een nieuw paspoort. Zij werd kort na die aangevraagd opgebeld en medegedeeld dat ze reeds over een ander paspoort beschikt. Zij ging op onderzoek uit en kwam tot de ontdekking dat er reeds een paspoort, dat op haar naam stond, was afgegeven aan haar zus I. Vera. Diezelfde maandag werd laatstgenoemde aangehouden en ingesloten, na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie. Toen zij werd verhoord, gaf zij aan dat vanwege eerdere overtreding van de wet op verdovende middelen, dat zij de toegang tot het land waar haar kinderen verblijven door de autoriteiten werd ontzegd.

Behalve het paspoort bezat de verdachte ook een identiteitskaart op de naam van haar zus.
Door dit onderzoek werd duidelijk dat de CBB- medewerkster hand- en spandiensten verleende. Zij is ook ingesloten.
De politie nam de valse documenten in beslag.