Basharat Ahmadali ‘Bas’ is heengegaan

1356

Ahmadali Basharat’Bas’ heeft op woensdag het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Dit na lang gekluisterd te zijn aan het ziekbed. Vanaf 1988 bekleedde hij de functie van managing director van het decentralisatieprogramma van de overheid. Hij had zich bijzonder ingezet voor de decentralisatie van de districten.

Aan de universiteit van Amsterdam behaalde hij de titel meester in de rechten. In 1972, nauwelijks 28 jaar, werd hij benoemd tot districtscommissaris en heeft aan diverse districten zijn krachten gegeven. Op die manier heeft hij zich verdiept in hoe de districten meer zelfstandigheid kunnen krijgen en ‘ownership’ kunnen nemen van het lokaal bestuur. Samen met zijn team heeft hij decentralisatie gebracht in alle tien districten. Hij heeft zijn bijdrage geleverd aan de voorbereidingen van diverse wetsontwerpen om een wettelijke status aan de positie van het lokale bestuur. Hij drong altijd erop aan om de wetsproducten in orde te maken. Helaas zal hij de vruchten ervan aan anderen moeten overlaten.

'Bas' Ahmadali groningen