Standpunten en visie van de HVB

799

“Hervormingen nu! Wat kan wachten moet maar wachten”
Onze organisatie noemt zich niet voor niets Hervormings en Vernieuwingsbeweging, HVB. Waar wij onze missie intern in partijverband, moeten practiseren, zal suriname die bedreigd wordt door een ernstige financiele crisis uit een heel ander vaatje moeten tappen en ook noodzkelijke hervormingsprocessn moeten doorvoeren. Zaken die wij decennialang hebben laten liggen De bewering overigens dat de hoofdoorzaak hiervan gelegen is in corruptie, is bijzonder populistisch en kortzichtig.

Met de internationale financiele en technische ondersteuning van de IMF, de Wereldbank, de IDB en anderen zullen wij onze staatshuishouding zodanig nu inrichten dat wij onze sociale uitgaven zelf kunnen financieren hetgeen een grote verdiencapaciteit van onze economie vereist. Dit betekent dat wij als land beheersbaar en gefaseerd onze overheidsapparaat en staatsbedrijven zullen rationaliseren, geen overmatige overheidsbestedingen moeten doen en de juiste prioriteiten moeten stellen.

Onze belastingstelsel zal ook drastisch moeten worden hervormd en zeker moet onze spaarpot voor het overbruggen van slechte tijden nu eens eindelijk gevuld worden en onaangeraakt blijven.

Als land zullen wij moeten investeren op kort termijn in toerisme en de agro industrie evenals de dienstensector die ruim 70 % van onze economie uitmaakt. Als samenleving zullen wij de tering naar de nering moeten zetten, creatief omgaan met de beschikbare middelen zodat wij uit minder meer halen en onder alle omstandigheden de juiste prioriteiten moeten stellen, wat kan wachten moet maar wachten!