Eigen nierdialyse en thuiszorg centrum voor Saramacca

861

Op donderdag 28 april is aan de Paloeloeweg In het district Saramacca , Vakantie Dialyse Suriname en Mens & Zorg Thuiszorg centrum, in gebruik genomen.

Radjes Sewgobind, initiatiefnemer en motor achter dit project, benadrukte dat de twee centra voor zijn districtsgenoten een verlichting en besparing zullen zijn. Zij hoeven niet meer naar Paramaribo om te dialyseren.In eigen omgeving behandeld te worden is veel prettiger, aldus Sewgobid. Hij bedankte een ieder die in welke vorm dan ook hun bijdrage hebben geleverd tot het standkoming van dit centrum. Speciale woord van dank richtte hij naar minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer voor het ter beschikking stellen van een perceel.

Hij zegt verder dat hij nog meer dromen heeft voor het district, te weten: de bouw van een apotheek, een oogcentrum en een fitness faciliteit.

Districtscommissaris Laksmienarain Doebay is ook blij met de komst van dit dialyse centrum en de thuiszorg. De dc zegt dat er reeds plannen zijn voor de bouw van een mini ziekenhuis voor de districtsbewoners.
Minister Relyveld zei dat na vier maanden na verkrijgen van dit terrein, de innitiatiefnemers de bouwwerkzaamheden van dit centrum bijna hadden afgerond. Hij is heel blij voor de bewoners van Saramacca en omliggende gebieden zoals Coronie en Wanica.

Raadsadviseur Jules Wijdenbosch verrichte namens de president de opening van Mens & Zorg Thuiszorg. Mens & Zorg Thuiszorg staat onder leiding van Sandra Esseboom. Minister StevenRelyveld opende het dialysecentrum. Hier heeft Glenn Pode de leiding.

Alle sprekers en genodigden juichten het initiatief voor het opzetten van deze centra toe. Vermeldenswaard is dat in verband met het heengaan van gewezen districtscommissaris, Mr. Basharat Ahmadal ook een minuut stilte in acht is genomen.

13102675_1079851812087059_4151700898626886711_n
13100928_1079853418753565_834438752251883560_n
13087328_1079853268753580_3289644712692663576_n