Kosten voor elektriciteit vanaf Mei verhoogd

1611

De Energie Bedrijven Surinamame hebben per ingaande 1 mei 2016, hun stroomtarieven verhoogd. Dit werd in een uitgegeven ‘ spoedbericht aan de de gemeenschap, die reeds zwaar gebukt gaat onder de economische malaise, kenbaar gemaakt.

De tarieven voor huishoudens t/m 450 kWh blijven ongewijzigd. Huishoudens die tot 600 kWh gebruiken en SRD 205 betaalden, zullen vanaf 1 mei SRD 316 betalen. Wie SRD 321 betaalde, moet SRD 1.197 neertellen.

Met verwijzing naar het besluit van de Raad van Ministers (RvM) maakt het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen hierbij bekend dat met ingang van 1 mei 2016 de tarieven voor elektriciteit verder worden aangepast.

De regering streeft ernaar om ten behoeve van de totale samenleving, te komen tot een gebalanceerde tarievenstructuur voor elektriciteit. Dit stelsel is erop gericht om gefaseerd de decennialang gehanteerde overheidssubsidie aan de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) af te bouwen. Het is daarnaast van belang dat het energiebedrijf kostendekkend kan draaien en in staat is de nodige investeringen te plegen om de continuïteit van de energielevering en de aansluiting van nieuwe consumenten (huishoudens en bedrijven) te garanderen.

Aanpassing van de stroomtarieven is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• Een gemiddelde basisprijs per kWh van 60% van de werkelijke basisprijs van USD 0,16802 of te wel SRD 0,92.
• Een gehanteerde wisselkoers van USD 1 voor de SRD 5,50.
• Een barrel prijs voor HFO van USD 35 gemiddeld.

Bij de invoering van de aangepaste tarieven zullen onder meer de nieuw door te voeren tarieven voor huishoudelijke verbruikers onder 800 kWH per maand, alsook commerciële en industriële verbruikers nog steeds onder de gemiddelde kostprijs per kWh liggen. Dit verschil zal de overheid vooralsnog subsidiëren, deels geheel en voor een ander deel gedeeltelijk. Voorts zullen alleen de minst draagkrachtige burgers van wie kan worden aangetoond dat zij niet in staat zijn te betalen, in aanmerking komen voor subject-subsidie.

Met ingang van 1 mei 2016 geldt dus het volgende:
• De tarieven voor huishoudens t/m 450 kWh blijven ongewijzigd.
• De tarieven voor huishoudens tussen 450 kWh en 800 kWh per maand worden gedeeltelijk gesubsidieerd.
• Groot verbruikende huishoudens met een maandelijks verbruik boven de 800 kWh en daaraan gelijkgestelde categorieën worden niet meer gesubsidieerd en zullen een aangepast tarief betalen.
• Alle overige verbruikersgroepen, inclusief commerciële en industriële bedrijven worden gedeeltelijk gesubsidieerd.
• De overheidssubsidie voor elektriciteit zal zoals aangekondigd in oktober 2015, gefaseerd worden afgebouwd. Groepen met een verbruik van minder dan 600 kWh per maand zullen voor langere tijd worden gesubsidieerd.

Voorts werd door de regering gegarandeerd dat in het kader van een efficiëntere bedrijfsvoering binnen de NV EBS de herstructurerings- en bezuinigingsmaatregelen zonder oponthoud voortgang vindt. In september 2016 zullen zowel de aangepaste tarievenstructuur als de interne herstructering onderhevigd worden aan een evaluatie.