96 “nieuwe” burgers voor Suriname

985

“U hoort nu tot het Surinaamse volk. Ik verwacht van u dat u met volle overtuiging deelneemt aan alle aspecten van onze samenleving. En een positieve bijdrage levert aan de verdere opbouw van uw nieuwe vaderland: Suriname.”. Zo sprak minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) de 96 “nieuwe” burgers toe bij de Naturaliseringsceremonie op 5 mei jl. in het Lalla Rookh Gebouw.

Middels deze naturalisatieceremonie zijn de rechten en plichten van de “nieuwe” Surinamers benadrukt, maar tevens geeft deze ceremonie aan dat het aannemen van een nieuwe nationaliteit een feestelijke gebeurtenis is.Deze burgers kregen een staatsblad (waarin is aangegeven onder welk nummer hij/zij is aangeduid) hun ID-kaart, het bewijs van registratie, een oorkonde en een speldje met de Surinaamse vlag overhandigd. Van de 96 genaturaliseerden zijn 66 afkomstig uit Guyana, zeventien uit China, dertien uit Haiti, één uit Cuba en één uit de Dominicaanse Republiek.
Het naturalisatie-proces is een manier om bij wet Surinamer te worden.

De voorwaarden van de naturalisatiewet zijn onder andere dat de burger legaal tenminste vijf jaren in Suriname heeft gewoond, een middel van bestaan heeft, kan aantonen dat hij al die tijd ingezetene is. Jaarlijks krijgt Suriname 100 tot 150 aanvragen van burgers die via de naturalisatiewet de Surinaamse nationaliteit wilen verkrijgen.

13173787_1562274540579819_3815648987476890942_n